Z
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh giới luyện hóa Chí Thiên Môn của Phương Hàn, chính mình phun ra nguyên đan Kim Tiên, Vô Cực Xá Lợi, thúc hóa khiến cho Chí Thiên Môn vượt qua một bước cuối cùng, biến thành tiên khí, càng muốn luyện hóa Phương Hàn, linh hồn lạc ấn Vĩnh Sinh chi môn lại từ trên trời giáng xuống trực tiếp dung nhập vào Chí Thiên Môn.
    Chí Thiên Môn là Tạo Hóa Tiên Vương căn cứ vào Vĩnh Sinh chi môn tạo nên, dung nhập đại đạo của mình vào trong đó, hiện tại Phương Thanh Tuyết đột nhiên tung ra một chiêu thần kỳ này, dung nhập vào trong môn hộ, ngay lập tức Chí Thiên Môn phát sinh biến hóa, tựa hồ như có linh hồn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top