M

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán hông thể tin được: "Ngươi điên rồi! Ngươi vậy mà dùng nữ nhi ruột thịt của mình..."
    "Ta không có như vậy nữ nhi!" Eudora nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như không phải nàng, năm đó ta làm sao có thể gặp khuất nhục như vậy? Cả đời này, ta đều sẽ không quên sỉ nhục cùng cừu hận!"
    "Ta không biết ngươi tại sao phải đem cừu hận chuyển đến hài tử vô tội trên người, ta chỉ biết là cái đứa bé kia nhìn ánh mắt của ngươi, tràn ngập thân cận cùng tín nhiệm, ta có thể tưởng tượng nàng đến bên cạnh ngươi khó khăn cùng quyết tâm..." Pasarly xiết chặt nắm đấm, lớn tiếng quát hỏi, "Ngươi có hiểu hay không,
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top